Ceneria logo
 

Strona główna   »  
Testeria   »  

III edycja konkursu fotograficznego pt. Góry - moje miejsce na ziemi

Sebastian Nikiel zaprasza do udziału w III już edycji, dorocznego konkursu fotograficznego przebiegającego pod hasłem „Góry – moje miejsce na ziemi”. Konkurs startuje 15.07.2015 i potrwa do 15.09.2015.
Reklama
 

„Góry to nie miejsce na mapie, góry to stan ducha i filozofia całego życia.”
(Sebastian Nikiel)

Góry... to nie tylko miejsce do którego powracamy, to siła, piękne wspomnienia, oraz niezłomność ducha, rzeczy, które zawsze nosimy w sercu, bo ich dary zabierane przez nas w doliny, karmią nas w każdej z chwil życia, pomagając wytrwać w znoju dnia codziennego. Góry... ileż wymiarów mają piękna, ileż obliczy od gniewnego, po sielankowe, od bieli mroźnej zimy, przez skalne turnie dumnie wznoszące się w niebo, majestatyczne zachody słońca, po ukwiecone, pachnące ziołami i rozgrzaną ziemia hale...

Tyleż obliczy, tyleż emocji jakie one w nas wywołują – piękna, które zapisać można obrazem, by przekazać dalej, by zarażać nim innych, by wskazywać drogę, do miejsca pozwalającego na odnowę serca. I takie właśnie są cele III już edycji, dorocznego konkursu fotograficznego przebiegającego pod hasłem „Góry – moje miejsce na ziemi” - ukazanie piękna gór, oraz bogactwa ich flory i fauny, gór nie tylko polskich, ale całego świata.

Konkurs startuje 15.07.2015 i potrwa do 15.09.2015, serdecznie zapraszam do udziału, gdyż jak zawsze konkurs adresowany jest do Wszystkich fotografujących, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego, wiek i doświadczenie. Przypominamy również, że zgłaszane fotografie nie muszą pochodzić z bieżącego okresu, lecz również z lat wcześniejszych.

Skrócony regulamin konkursu:

Cel konkursu:

1. Celem dorocznego konkursu organizowanego na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl pod hasłem: „Góry – moje miejsce na ziemi” jest promowanie piękna gór, oraz jego osobistej interpretacji wyrażanej za pomocą fotografii.

Zasady:
1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową, czyli przedstawiające piękno gór, ich florę i faunę, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech jest sprawą indywidualną.
2. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1280px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px i pionowa 1280px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.
3. Dopuszcza się również zgłaszanie do konkursu prac wielozdjęciowych – pod warunkiem że stanowią tematycznie powiązane serie, a łączna liczba serii nie przekracza trzech.
4. Zgłaszane zdjęcia powinny być ponumerowane a numer powiązany z opisem, lub zawierać w nazwie tytuł zdjęcia.
5. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila, wraz z wymaganymi regulaminem danymi na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
6. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania fotografii:
 - tytuł zdjęcia (obowiązkowo)
 - imię i nazwisko autora (obowiązkowo)
 - konkurs fotograficzny „Góry – moje miejsce na ziemi” edycja III
 - LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem (obowiązkowo)
 - zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji regulaminu „Nagroda publiczności”) (obowiązkowo)
 - miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
 - model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
 - mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)
7. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, dopuszczalne są jedynie podstawowe korekty jak: zmiana kontrastu, poprawa balansu bieli i nasycenia, oraz kadrowanie. Dopuszcza się również dodanie winiety do zdjęcia, oraz ramki o ile służy to podniesieniu jego walorów estetycznych. Zdjęcia noszące cechy innych od wymienionych ingerencji, w tym szczególnie zmiana  elementów kadru (usuwanie, dodawanie innych od pierwotnie występujących na zdjęciu) będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o zdyskwalifikowaniu jest podejmowana przez Jury konkursowe i jest ostateczna.
8. Również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
9. Zgłaszane na konkurs prace nie mogą być równocześnie zgłoszone do innych, trwających równolegle konkursów, ani też być już na takowych wcześniej nagradzane, w przypadku naruszenia tej zasady, uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na każdym z etapów konkursu.
10. Nie ogranicza się w żaden sposób zasięgu konkursu, zgłaszane fotografie mogą przedstawiać dowolne pasma górskie z dowolnego miejsca na świecie. Nie ogranicza się również zakresu czasowego w jakim zdjęcia zgłaszane zdjęcia zostały wykonane, mogą one pochodzić z bieżącego okresu, jak i z lat wcześniejszych.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego  przestrzegania.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie:

http://s-nikiel-mojegory.pl/konkursy/konkursy/konkurs07/konkurs/konkursfoto7.index.html#.VaNDBhsw99A